Samlad yrkeserfarenhet och modern teknik
Närkes Elektriska AB (NEA) har funnits sedan sekelskiftet och har idag 14 dotterbolag och finns på 54 orter i Sverige. NEA-gruppen är ett elbolag som har både grossistverksamhet, installationsverksamhet och fyra verkstäder. År 2003 förvärvade de all Siemens elinstallationsverksamhet i Sverige, vilket blev starten för NEA Smålands Elektriska.
Lars Fridell som är filialchef för NEA Smålands Elektriska har varit med sedan starten i början av 90-talet.
– Smålands Elektriska finns på sex orter idag, Jönköping, Ljungby, Växjö, Kalmar, Nybro och Oskarshamn. Vi är ju en del av en större företagsgrupp men jobbar ändå som ett enskilt bolag. Vi jobbar mycket med industrier, kontor och sjukvård – äldreboende, vårdcentraler och sjukhus. Den privata sektorn utgör en liten del men det har varit väldigt mycket bostäder under de senaste åren, det byggs en hel del i Jönköping just nu. I våra elserviceverkstäder ute i landet servar vi alla typer av elmotorer, generatorer, transformatorer och lyftmagneter.

Allt handlar om kundkontakt, menar Lars. För att få nöjda kunder som återkommer – vilket Smålands Elektriskas kunder gör – gäller det att ha en pågående dialog med sin omgivning, och service och reklamationer är en väldigt viktig bit.
– Saker och ting kan ju alltid gå sönder, och då är det extremt viktigt att man hanterar situationen rätt. Om kunden behöver något eller om något går fel ska de känna att vi verkligen löser detta. Reklamationer och felanmälningar är ju i regel inte någon fördel men om de känner att vi ställer upp och fixar det med minsta möjliga besvär så behöver det inte heller vara någon större nackdel.

Framtiden ser ljus ut i Jönköping, men Lars anser att man ändå får vara försiktig med att ta på sig för mycket; man vill ju inte expandera för snabbt för att framöver kanske fastna i en nedåtgående marknad. Det är aldrig bra när man behöver säga upp anställda, och hellre än att riskera det lånar man vid behov in personal från andra bolag i NEA-gruppen. Övergången från Siemens till NEA kände man inte av i någon större utsträckning. Den stora skillnaden är att NEA har bara renodlad elverksamhet medan Siemens hade lite fler strängar på sin lyra, vilket innebär att man har en väldig kompetens och en stor samlad kunskap i företaget.
– För mig som filialchef är det viktigast att se till att vi som företag gör ett bra jobb. Om alla papper sitter i rätt pärm eller inte är inte så viktigt egentligen, skrattar Lars. Vårt budskap är att vi finns och gör vettiga jobb.

NEA Smålands Elektriska

Bransch:
Bygg / Fastighet

Telefon: 036-152910
Fax: 036-152912


Email:
lars.fridell@nsm.neagruppen.se

Hemsida:
www.nea.se

Adress:
NEA Smålands Elektriska
Klubbhusgatan 13
55303 Jönköping

| 13 SENASTE FÖRETAGEN